HomeRechtsgebiedenArbeidsrecht

Arbeidsrecht

Dreigend ontslag, een loonvordering, vragen over uw arbeidsovereenkomst of problemen met werknemer(s)? Bent u werkgever of werknemer? Schakel ons advocatenkantoor in voor gedegen en deskundig advies en bijstand in juridische procedures. 

Arbeidsrecht is complex en voortdurend aan verandering onderhevig

Arbeidsrecht is omvangrijk en complex. Het arbeidsrecht is voortdurend aan verandering onderhevig. Wij staan voor u klaar met de nodige juridische expertise, flexibiliteit en snelheid. Wij zorgen dat u exact begrijpt wat de te nemen stappen zijn, wat uw rechten en plichten zijn en welke strategie we inzetten om het gewenste doel te bereiken. 

Een groot inlevingsvermogen, goed gevoel voor verhoudingen binnen de organisatie en een persoonlijke en laagdrempelige aanpak is daarbij van groot belang. Voorziet u problemen op het gebied van arbeidsrecht? Of bevind u zich in een situatie waarbij u juridische hulp nodig heeft? Wacht niet te lang en neem vroegtijdig contact met ons op om verdere problemen te voorkomen. 

Gratis intake gesprek

Wij werken voor zowel werknemers als werkgevers uit de meest uiteenlopende branches/sectoren (profit en non-profit). Weten of wij u kunnen ondersteunen bij uw vraagstuk? Vraag een gratis intake gesprek aan.

Waar kunnen wij u bij helpen

Zowel als werkgever als werknemer kunt u bij ons terecht voor een breed scala aan arbeid gerelateerde kwesties. Denk hierbij aan vraagstukken over bijvoorbeeld:

 • Arbeids-, management-, en freelanceovereenkomsten;
 • Arbeidsconflicten;
 • Arbeidstijden- en omstandigheden;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s) en bedrijfsregelingen;
 • Concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen;
 • Detachering;
 • Directiereglementen;
 • Diefstal en fraude;
 • Flexibele arbeid;
 • Functioneringstrajecten;
 • Governance verhoudingen;
 • Herstructurering;
 • In- en outsourcing;
 • Managementovereenkomsten;
 • Medezeggenschapsrecht (WOR);
 • Minimumloon en overige beloningen;
 • Ontslagrecht;
 • Overgang van onderneming(en);
 • Pensioenrecht;
 • Privacy (AVG/GDPR) en social media;
 • Reorganisaties;
 • Remuneratie(beleid);
 • (Seksuele) intimidatie en discriminatie;
 • Sociaal zekerheidsrecht;
 • Vakantie en verlof;
 • Werkgevers-/ werknemersaansprakelijkheid;
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB);
 • Wet Normering Topinkomens (WNT);
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • ZZP constructies;

Gerelateerde rechtsgebieden

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere is na zijn Studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (met vak thematische aantekening Handels- en Ondernemingsrecht) werkzaam geweest als (Staf)jurist bij diverse grote en middelgrote zorgaanbieders.

Heeft u juridische hulp nodig binnen het arbeidsrecht?

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in. We bespreken uw zaak en adviseren u over het vervolgtraject. Besluit u ons in te schakelen om u bij te staan? Dan bent u verzekerd van een professionele en daadkrachtige aanpak waarbij wij alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken. Wij zijn als arbeidsrechtspecialist ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.