HomeRechtsgebiedenJeugdrecht

Jeugdrecht

Heb je als minderjarige het recht om zelf naar de rechter te stappen? Mag je een medische behandeling die je ouders willen laten uitvoeren weigeren? Mag je als minderjarige strafrechtelijk worden vervolgd? Misschien heb jij als jeugdige vragen over jouw rechtspositie of hebben ouders vragen over de rechtspositie van hun kind. Wij kunnen in de complexe regelgeving de weg wijzen, adviseren en bijstaan!

Jeugdstrafrecht

Een jeugdige vanaf 12 jaar kan strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor een strafbaar handelen. Het jeugdstrafrecht verschilt van het volwassenenstrafrecht. Een goede inleving in de jeugdige en kennis van de specifieke ontwikkelingsleeftijden is noodzakelijk om te kunnen bepalen of sprake is van kattenkwaad of een strafbaar feit. Onze specialisten die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten staan klaar om u hierbij te helpen.

Wie is verantwoordelijk voor schade door een minderjarige toegebracht aan een ander? Hoe vervelend ook: bij het jeugdstrafrecht zijn ouders in de regel verplicht te verschijnen ter terechtzitting. Bij het adolescentenstrafrecht kan dit anders zijn. De wetgever heeft bepaald dat ouders in het jeugdstrafrecht betrokken worden.

Tip: Bekijk de website: www.rechtspraak.nl

Civiel jeugdrecht

Ondertoezichtstelling of gedwongen uithuisplaatsing

Als kind of ouders kunt u te maken krijgen met de Gemeente of een Gecertificeerde Instelling (voorheen: Bureau Jeugdzorg) die vindt dat het in de opvoeding van de kinderen niet goed gaat. Soms is het niet erg dat iemand meekijkt en kunt u de hulp en adviezen goed gebruiken. Maar soms gaan de adviezen echter tegen uw gevoel in. En in een aantal situaties wordt er zelfs besloten tot uithuisplaatsing.

Een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van de kinderen is een zeer ingrijpende ervaring. Neem contact met ons op! Wij begeleiden u in het proces of staan uw kind bij tijdens een gedwongen uithuisplaatsing. Weet dat uw zoon of dochter zelf een advocaat mag kiezen en ons kan vragen om hulp en juridische bijstand! Wij hebben de specialisatieopleiding gevolgd en zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Tip: Bekijk de website: www.rechtspraak.nl

Jeugdgezondheidsrecht

Ben je bijvoorbeeld zwanger en wil je zelf voor je kind zorgen, start je je eigen bedrijf als minderjarige of In het gezondheidsrecht gelden speciale leeftijdsgrenzen en soms mag je – zonder tussenkomst van de rechter, gezaghebbende ouder(s) of voogdij-instelling – een medische behandeling  aangaan of weigeren. Vraag hiernaar bij onze specialisten!

Tip: Bekijk de website: www.knmg.nl

Toegang tot het recht

Ben je bijvoorbeeld zwanger en wil je zelf voor je kind zorgen, start je je eigen bedrijf als minderjarige of ben je het niet eens met je werkgever?

Tip: Bekijk de website: www.rijksoverheid.nl

Gerelateerde rechtsgebieden

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars is na haar studie Nederlands en Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal Privaatrecht op het gebied van distributieovereenkomsten en Internationaal Strafrecht op het gebied van de Wet Internationale Misdrijven) werkzaam geweest bij het T.M.C. Asser Instituut Den Haag en vanaf 2005 als advocaat in Helmond.