HomeRechtsgebiedenSlachtofferrecht

Slachtofferrecht

Als slachtoffer van een ongeval, een strafbaar feit, onterechte detentie of medische misser, hebt u het vaak al moeilijk genoeg. Het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade kunt u dan beter overlaten aan ons. Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen en het in kaart brengen van de schade.

Wat wij behandelen

U kunt bij ons terecht voor hulp bij slachtofferrecht. Wij behandelen onder meer: 

  • (letsel)schade als gevolg van een (gewelds)misdrijf, mensenhandel of zedenmisdrijf;
  • schade door toepassing van het strafrecht;
  • schade door toepassing van het psychiatrisch patiëntenrecht
  • begeleiding in voegingszaken als slachtoffer/getuige.

Claimen van de schade

Wij staan u bij in strafzaken om uw schade te claimen. Wij vragen het strafdossier op, vragen u om de gevolgen op te schrijven van het strafbare feit (wat heeft het met u gedaan), vragen u een dagboek bij te houden zodat de afspraken met bijvoorbeeld arts, fysiotherapie of begeleiding bij worden gehouden en we helpen u met het invullen van het voegingsformulier. Als deelnemer van LANGSZ helpen wij u in de strafzaak en de civiele zaak!

Tip! Bezoek de website: https://www.schadefonds.nl/

Klacht door een slachtoffer

Wordt de verdachte niet vervolgd? Dan proberen wij alsnog de stukken uit het strafdossier te verkrijgen. Wij staan u bij in het proces zodat toch tot vervolging wordt overgegaan. Dit betekent dat we de Officier van Justitie bewegen over te gaan tot strafvervolging door een zogenaamde artikel 12 procedure. Ook staan wij u bij als u gevraagd wordt een verklaring bij de politie of de rechter af te leggen. Wij adviseren u en weten wat uw rechten en plichten zijn. Een geruststellende gedachte voor u.

Schade opgelopen als verdachte

Bent u ten onrechte als verdachte aangemerkt? En heeft u een sepot gekregen of vrijspraak/ontslag van alle rechtsvervolging? Neem dan contact met ons op, wij helpen u eventuele opgelopen schade te claimen. Heeft u letsel opgelopen na een aanhouding of tijdens vervoer of detentie, neem ook dan contact met ons op!

Gerelateerde rechtsgebieden

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars is na haar studie Nederlands en Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal Privaatrecht op het gebied van distributieovereenkomsten en Internationaal Strafrecht op het gebied van de Wet Internationale Misdrijven) werkzaam geweest bij het T.M.C. Asser Instituut Den Haag en vanaf 2005 als advocaat in Helmond.

Heeft u juridische hulp nodig bij slachtofferrecht?

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in. We bespreken uw zaak en adviseren u over het vervolgtraject. Besluit u ons in te schakelen om u bij te staan in uw strafzaak? Dan bent u verzekerd van een professionele en daadkrachtige aanpak waarbij wij alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken.