HomeRechtsgebiedenStrafrecht

Strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan treden de wetten binnen het Strafrecht en Strafvordering in werking. Het Strafrecht is erop gericht om bepaald ongewenst gedrag te bestraffen. 

Verdacht van strafbaar feit

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan is het belangrijk dat u vanaf het begin een goede verdediging krijgt. Wij nemen deel aan piketdiensten en kunnen u direct vanaf de start helpen. Van het begin leggen onze advocaten zich toe op het vaststellen en uitvoeren van de meest effectieve verdedigingsstrategieën bij onder andere:

 • Verdenking van moord;
 • Doodslag; 
 • Mishandeling;
 • Drugszaken (Opiumwet);
 • Fraude en witwaszaken;
 • Verkeerszaken;
 • Zedenzaken;
 • Georganiseerde criminaliteit;
 • Mensenhandel;
 • Wet Wapens en Munitie (WWM);
 • Jeugdzaken;
 • Ontnemingszaken;
 • TBS-zaken;

Schakel direct ons advocatenkantoor in

Bent u aangehouden of wordt u uitgenodigd voor een verhoor? Heeft u een transactieaanbod gekregen? Heeft u een oproep voor een TOM-zitting (oproep voor een OM-zitting) of dagvaarding ontvangen? Neem dan direct contact met ons op! 

Gespecialiseerd in Gezondheidsstrafrecht

Wij zijn gespecialiseerd in het Gezondheidsstrafrecht. Een bijzonder rechtsgebied specifiek gericht op strafrecht binnen de gezondheidszorg. Bij zowel strafrechtelijke delicten als het verschoningsrecht (het recht dat een getuige op grond van zijn familierelatie met de verdachte, of op grond van zijn beroep, heeft om vragen van de rechter onbeantwoord te laten) staat ons advocatenkantoor u terzijde. Maar ook over de regels bij geneesmiddelen, euthanasie en/of de aanwezigheid van een lijkschouwing kunnen wij u adviseren en juridisch bijstaan.

Heeft u onder invloed van een psychische stoornis een delict gepleegd of wordt u verdacht van een strafbaar feit? Let op! Ook bij vrijspraak kan een strafrechter een zorgmachtiging opleggen.

Jeugdstrafrecht

Een jeugdige vanaf 12 jaar kan strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor een strafbaar handelen. Het jeugdstrafrecht verschilt van het volwassenenstrafrecht. Een goede inleving in de jeugdige en kennis van de specifieke ontwikkelingsleeftijden is noodzakelijk om te kunnen bepalen of sprake is van kattenkwaad of een strafbaar feit. Onze specialisten die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten staan klaar om u hierbij te helpen.

Slachtoffer strafbaar feit

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Dan heeft u als slachtoffer ook rechten, de zogenaamde slachtofferrechten. Wij begeleiden u in het vorderen van een schadevergoeding, het opstellen van een slachtofferverklaring of het indienen van een klacht als het OM de zaak niet wil vervolgen (met een zogenaamde artikel 12 procedure). Schakel Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars in en u staat er niet alleen voor!

Gerelateerde rechtsgebieden

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere is na zijn Studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (met vak thematische aantekening Handels- en Ondernemingsrecht) werkzaam geweest als (Staf)jurist bij diverse grote en middelgrote zorgaanbieders.

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars is na haar studie Nederlands en Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal Privaatrecht op het gebied van distributieovereenkomsten en Internationaal Strafrecht op het gebied van de Wet Internationale Misdrijven) werkzaam geweest bij het T.M.C. Asser Instituut Den Haag en vanaf 2005 als advocaat in Helmond.

Heeft u juridische hulp nodig in een strafzaak?

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in. We bespreken uw zaak en adviseren u over het vervolgtraject. Besluit u ons in te schakelen om u bij te staan in uw strafzaak? Dan bent u verzekerd van een professionele en daadkrachtige aanpak waarbij wij alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken.