HomeMedewerkersDhr. mr. P.C.P. Lefevere

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere is na zijn Studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (met vakthematische aantekening Handels- en Ondernemingsrecht) werkzaam geweest als (Staf)jurist bij diverse grote en middelgrote zorgaanbieders.

In deze periode heeft mr. Lefevere meerdere nevenfuncties vervuld waaronder:

  • Lid klachtencommissie voor medewerkers, leerlingen en stagiaires;
  • Ambtelijk secretaris t.b.v. klachtencommissie voor cliënten inzake WKCZ & BOPZ;
  • Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC);
  • Lid Privacy commissie.

Mr. Lefevere is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars.

Dhr. mr. Lefevere is lid van:

  • De VGR (Vereniging voor Gezondheidsrecht).

Rechtsgebieden Dhr. mr. P.C.P. Lefevere