HomeRechtsgebiedenBewindvoering, mentorschap en onder curatelestelling

Bewindvoering, mentorschap en onder curatelestelling

Bewindvoering en mentorschap

Soms zijn cliënten niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen, vanwege bijvoorbeeld psychische problematiek of een verslaving. Voorkom dat deze cliënten in (financiële) problemen komen, in een zorgvacuüm belanden of dat anderen misbruik van hen maken! 

De kantonrechter kan iemand aanstellen die de belangen behartigt van de cliënt, de curator, bewindvoerder en/of mentor. Wij kunnen u begeleiden in het proces tot verkrijging, verweren tegen een verzoek, het wijzigen of het aansprakelijk stellen van een curator, bewindvoerder of mentor. Meer weten? Neem met ons contact op voor de mogelijkheden!

Tip! Bezoek de website: www.rijksoverheid.nl

Gerelateerde rechtsgebieden

Geen gevonden

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars is na haar studie Nederlands en Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal Privaatrecht op het gebied van distributieovereenkomsten en Internationaal Strafrecht op het gebied van de Wet Internationale Misdrijven) werkzaam geweest bij het T.M.C. Asser Instituut Den Haag en vanaf 2005 als advocaat in Helmond.