HomeRechtsgebiedenKerkelijk recht

Kerkelijk recht

Het kerkelijk recht wordt toegepast door de kerkelijke rechtbanken. Het recht is gebaseerd op de geloofsleer zoals deze is vastgelegd in de Bijbel, de apostolische traditie de geschriften van de kerkvaders en de bevindingen van de kerkleraren (doctores ecclesiae). Ons advocatenkantoor heeft een specialist in huis voor zaken op dit bijzondere rechtsgebied. Dhr. mr. drs. Jansen is, als een van de weinigen in Nederland, als kerkelijk advocaat benoemd aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom Haarlem/Amsterdam. 

Wat is kerkelijk recht?

Binnen het civiele recht is de bevoegdheid van kerkgenootschappen erkend om de geestelijke en materiële aangelegenheden intern-kerkelijk te regelen (art. 2:2 lid 2 BW). Met andere woorden: de Kerk wordt geregeerd door haar eigen recht of statuut, waaronder het Wetboek van Canoniek Recht. 

Interpretatie van Kerkelijk recht

De interpretatie van Kerkelijk recht is gezien de aard en de doelstelling voorbehouden aan de Bisschop (canon 381 CIC). De canonieke billijkheid, en met het zielenheil voor ogen, dient te worden beschouwd als de hoogste wet (canon 1752 CIC). Wij behandelen de meest uiteenlopende kwesties op het terrein van Kerkelijk recht.

Onrechtmatig handelen, verdenking strafbaar feit of een geschil?

Binnen het kerkelijk recht kan er sprake zijn van wereldlijke procedures bijvoorbeeld wegens onrechtmatig handelen van een kerkgenootschap, of een verdenking van een strafbaar feit. U kunt bij ons terecht als kerk-/ parochiebestuur, vanuit uw ambt of beroep, als lid van de Kerk, maar ook als u niet betrokken bent bij een kerkgenootschap maar een geschil heeft met een kerkgenootschap. Onze advocaat Dhr. mr. drs. H.H.M. Jansen is speciaal gemandateerd door de Kerkelijke Rechtbank.

Gerelateerde rechtsgebieden

Geen gevonden

Dhr. mr. drs. H.H.M. Jansen

De heer mr. drs. H.H.M. Jansen studeerde naast zijn baan Nederlands Recht (Utrecht), Theologie (Tilburg) en Kerkelijk Recht (Leuven). Via Haarlem (beëdiging in 1994) kwam hij in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch terecht alwaar hij in 2004 werd beëdigd.

Heeft u juridische hulp nodig bij kerkelijk recht?

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in. We bespreken uw zaak en adviseren u over het vervolgtraject. Besluit u ons in te schakelen om u bij te staan? Dan bent u verzekerd van een professionele en daadkrachtige aanpak waarbij wij alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken.