HomeRechtsgebiedenLetselschade

Letselschade

Als slachtoffer van een ongeval, een strafbaar feit, onterechte detentie of medische misser, hebt u het vaak al moeilijk genoeg. Het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade kunt u dan beter overlaten aan ons. Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen en het in kaart brengen van de schade.

Letselschade in kaart brengen

De berekening van letselschade of personenschade is ingewikkelde materie. Een kleine verschuiving kan hierbij grote consequenties hebben, laat ons professionals u daarbij helpen. Wij geven u tips om de materiële en immateriële schade goed in kaart te brengen. Desgewenst schakelen wij, na ontvangst van de stukken, een adviseur in. Hij of zij kan er als geen ander in kaart brengen welke verwijten respectievelijk consequenties een medische fout, ongeval of onrechtmatige daad met zich meebrengen.

Na het verzamelen van alle relevante gegevens ontvangt u van ons een advies over de haalbaarheid van het verhalen van de schade en de hoogte van de schadevergoeding. Of volgt het advies om een klacht in te dienen. De kosten kunnen bij erkenning van de aansprakelijkheid later op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij of wederpartij verhaald.

Wat wij behandelen

U kunt bij ons terecht voor hulp bij aansprakelijkheidsrecht, letselschade en slachtofferrecht. Wij zijn lid van de Werkgroep Artsen en Advocaten en de Vereniging Aansprakelijkheid- en Schadevergoedingsrecht. Wij behandelen onder meer:

  • (letsel)schade als gevolg van een;
  • schade door toepassing van het strafrecht;
  • schade door toepassing van het psychiatrisch patiëntenrecht;
  • de begeleiding in bijvoorbeeld mensenhandel-zaken als slachtoffer/getuige.

Gerelateerde rechtsgebieden

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere is na zijn Studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (met vak thematische aantekening Handels- en Ondernemingsrecht) werkzaam geweest als (Staf)jurist bij diverse grote en middelgrote zorgaanbieders.

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars is na haar studie Nederlands en Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal Privaatrecht op het gebied van distributieovereenkomsten en Internationaal Strafrecht op het gebied van de Wet Internationale Misdrijven) werkzaam geweest bij het T.M.C. Asser Instituut Den Haag en vanaf 2005 als advocaat in Helmond.

Heeft u juridische hulp nodig bij letstelschade?

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in. We bespreken uw zaak en adviseren u over het vervolgtraject. Besluit u ons in te schakelen om u bij te staan in uw strafzaak? Dan bent u verzekerd van een professionele en daadkrachtige aanpak waarbij wij alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken.